Contents - Previous - Next


This is the old United Nations University website. Visit the new site at http://unu.edu


References

Aladin, N. V., and Vladislav V. Khlebovich, eds. 1989. Gidrobiologicheskye problemy Aralskogo morya [Hydrobiological problems of the Aral Sea]. Trudy Zoologicheskogo Instituta, v. 199. Leningrad: Zoologicheskii institut Akademiia Nauk SSSR.

Bakhretdinov, B., and E. Chembarisov. 1989. Razpabat'ivaetcya kontseptsiya po Araly [Developing the Aral concept]. Sel'skaya Pravda, 14 October.

Batyrov, A., G. Muradov, T. M. Morozova, and L. Kh. Prikhod'ko. 1984. Social'noeconomicheskie problemy pazvitiya proizvoditel'nykh sil Tashauzskogo oazisa [Social and economic problems of the development of productive forces in the Tashauz oases]. Ashgabad.

Buniyatov, Z. M., and I. O. Mustafaev. 1989. Prochess sredneaziatskikh vodnikov [Legal proceedings of Central Asian water planners]. Izvestiya AN Azerbaidzhanskoi SSR, seriya istorii, filosofii i prava no. 1.

Chebanov, Mikhail S. 1989. Sistemnyi analiz vodnogo i teplovogo rezhima del'tovykh ozer [Systems analysis of water and thermal regime of lakes in the deltas]. Leningrad: Gidrometeoizdat.

Geller, S. Yu. 1969. Nekotor'ye aspecti problemi Arals'kogo Morya [Selected aspects of the Aral Sea problem]. In Problema Arals'kogo Morya [The Aral Sea problem!, ed. S. Yu. Geller, 5-24. Moscow: Nauka.

Gerasimov, I. P., ed. 1975. The impact of interbasin redistribution of river runoff on the environment of the European territories and middle region of the USSR: Proceedings of the Workshop (April 1975). Moscow: Institute of Water Problems.

Gerasimov, I. P., N. T. Kuznetsov, A. S. Kes, and M. E. Gorodetskaya. 1983. Problemy Arals'kogo morya i antropogennogo opust'ynvaniya Priaral'ya [Problems of the Aral Sea and anthropogenic desertification of the Aral region]. Problemy osvacniya pustyn' 6: 22-33.

Glazovsky, Nikita F. 1990a. Aralskii krizis [The Aral crisis]. Moscow: Akademiia Nauk.

Glazovsky, Nikita F. 1990b. Kontseptsiya vykhoda iz "Aralskogo Krizisa" [Ideas on an escape from the "Aral Crisis"]. Izvestiya AN SSSR: Seriya geograficheskaya no. 4: 28-41; Soviet Geography 32, no. 2: 73-89.

Izrael, Yurii A., and Feliks I. Rovinski, eds. 1990. Obzor sostoyaniya okruzayushchei prirodnoi sredy v SSSR [Survey of the state of the natural environment in the USSR]. Moscow: Gidrometeoizdat.

Kaipbergenov, A. 1989. Prokuror ziya zashcity Arala [Procurator for protection of the Aral]. Pravda, 18 March: 3.

Khakimov, Fikki I. 1989. Pochvenno-meliorativnye usloviya opustynivahyuschikhshya del't: Tendentsii izmenii prostrant'svennaya differentsiatsia [Soil reclamation conditions of delta desertification: Tendencies of transformation and spatial differentiation]. Pushchino: Nauchoyi Tsentr biologicheskikh isseldovaniy AN SSSR.

Kliukanova, I. A., and N. T. Kuzuetzov. 1971. Soderzhanie elementov pitaniya rastenii v noviyezhik otlozheniyakh v delt' Amudar'; i razvivayuzhikhoya na nikh pochvakh [Composition of plant nutrients in the newest sediments of the Amudar delta and soils that are developing there]. Izvestiya AN SSSR: Seriya geograficheskaya no. 3.

Kondratyev, K. Ya, A. A. Grigoryev, and V. F. Zhvalev. 1986. Vliyaniye moschnykh pylevykh bur' na radiatsionnuyu energetiku atmosphery i pustyn' [The influence of powerful dust storms on the radiation power capacity of the atmosphere and deserts]. Prirodnye resursy pustyn' i ikh osvoyeniye Ashkhyabad: 27-31.

Kotlyakov, V. M. 1991. The Aral Sea basin: A critical environmental zone. Environment 33, no. 1 (January/February): 4-9, 36-38.

Kuleshov, V. 1985. Sachem pustyne [Why a desert needs swamps]. Bolota Izvestiya, 6 December.

Kurbanov, Kamal. 1988. Territorial'naya organizatsiya sel'skogo [The spatial structure of agriculture]. Tashkent: FAN.

L'vovich, M. I., and I. D. Tsigel'naya. 1978. Control of the water balance of the Aral Sea. Izvestiya AN SSR: Seriya geograficheskaya no. 1: 42-54.

Micklin, Philip P. 1988. Desiccation of the Aral Sea: A water management disaster in the Soviet Union. Science 241, no. 4870 (2 September): 1170-1176.

Molosnova, T. 1., O. I. Subbotina, and S. G. Chanysheva. 1987. Klimaticheskiye posledstviya khozyaistvennoi deyatelnosti v zone aral'skogo morya [Climatic consequences of economic activity in the zone of the Aral Sea]. Leningrad: Gidrometeoizdat.

Nikitin, A. M. 1977. O dinamike ozer srednego i niznego techeniya reki Syrdaryi [On the dynamics of the lakes in the middle and low reaches of the Syrdarya River]. Trudy SARNIGMI [Central Asian Research Institute of Hydromelioration] 56, no. 131: 22-30.

Nikitin, A. M., and Yu N. Lesnik. 1982. Otsenka dinamiki ravninnykh ozer Srednei Azii po materialam kosmofotosnimkov [Utilizing remote sensing in an analysis of the dynamics of lowland lakes in Central Asia]. In Gidrometeorologiya ozer i vo dokhranilishch, ed. Yu N. Ivanov and A. M. Nikitin. Trudy Sredneaziatskogo regional'nogo nauchno-issledovatel'skogo institute im. V. A. Bugaeva 87, no. 168: 49-55.

Nikolayeva, R. V. 1969. Osnovnoye morfologicheskoye kharakteristiki aral'-skogo morya. Problemy Aral'skogo morya [The main morphological characteristics of the Aral Sea. The problems of the Aral Sea]. Moscow: Nauka, 25-38.

Novikova, N. M. 1985. Dinamika rastitelnosti del'tovykh ravnin aridnykh rajonov vsledstvii antropogennogo preobrazovaniya rechnogo stoke [Vegetation dynamics of the delta plains of arid regions caused by anthropogenic transformation of river runoff]. In Biogeograficheskiye aspekty opustynivaniya [Biogeographical aspects of desertification], ed. Oleg A. Kibal'chich, Anatolii G. Voronov, and D. D. Vishyvkin. Moscow: Moskoviskii filial Geograficheskoe obshchestvo SSSR.

Novikova, N. M., and V. S. Zaletayev. 1985. Vodnoye khozyeistvo kak faktor transformatsii prirodnykh ekosistem [Water economics as a factor in the transformation of natural ecosystems]. In Biogeograficheskiye aspekty opustynivaniya [Biogeographical aspects of desertification], ed. Oleg A. Kibal'chich, Anatolii G. Voronov, and D. D. Vishyvkin, 4-12. Moscow: Moskoviskii filial Geograficheskoe obshchestvo SSSR.

Novy Mir. 1989. Aral'skaia katastrofa [Aral catastrophe]. Novy Mir no. 5: 182-241.

Osnovnye polozbeniya kontseptsii sokhraneniya i vosstanovleniiya Aralskogo morya normalizatsii ekologicheskoi, sanitarno-gigienicheskoi, medico-biologicheskai i sotsialno ekonomicheskoi situatsii v priaralye. 1991. [The main statements of a concept of preservation and restoration of the Aral Sea, normalization of ecological, sanitary, hygienic, medico-biological and socio-economic situation in the Aral area]. Izvestiya AN SSSR: Seriya geograficheskaya no. 4: 8-21.

Persianova, L. A., T. Yadgarov, and Kh. M. Saraeva. 1986. Zakonomernosti izmeneniya sostava miekopirayushschikh i presmykayushchikhsya v svyazi s obvodneniem zasushlivykh territorii [Patterns in the changes of fauna due to watering of arid territories]. In Prirodnye resursy pustyn' i ikh osvoenie, 336-340. Ashgabad: Ilim.

Popov, V. A. 1988. Opustyunivaniye v Uzbekistane i bor'ba s nim [Desertification in Uzbekistan and its prevention]. Tashkent: FAN.

Problems of the Aral Sea. 1973. Moscow: Nauka.

Rozanov, Boris G. 1984. Osnovy ucheniya ob okruzhayushchei srede [Basic ideas of the theory of the environment]. Moscow: Moscow State University.

Rozanov, Boris G. 1986. Zemelnye resursy aridnogo poyasa SSSR, ikh ratsional'-noye ispozovaniye i okhrana [Lands of the arid belt of the USSR, their rational use, and protection]. Problemy osvoyeniya paistyn 5: 22-28.

Safayev, A. 1982. Problemy compleksnoy narodochozyaistrennoi programmi "Khlopok" [The problems of the comprehensive national economic programme "Cotton"]. Kommunist 7: 76-87.

Selyunin, V. 1989. Vremya deiistviy [Time for action]. Novy Mir no. 5: 213-241.

Shaporenko, S. I. 1987. Vliyaniy gidrologicheskogo rezhima na ryboropoduktivnost' osolonyayushikhsya vodoyemov (na primere Aralskogo morya, ozer Arsanajskoi sistemy i Sarykamysh) [The effect of hydrological regime on fish productivity of salinized water bodies (using the example of the Aral Sea, lakes of the Arnasai system and Sarykamysh)]. Avtoref na soisk uch. step.k.g.n. (Moscow).

USSR. 1984. Ukrupnennye normy vodopotrebnosti diya orosheniya po prirodno-kli maticheskim zonam SSSR [Generalized standards of water needs for irrigation according to natural-climatic zones of the USSR]. Moscow: Gidrometeoizdat.

Uzbekistan. 1988. Narodnoye khozyaye Uzbekskoye SSR v 1987 [The national economy of the Uzbek Soviet Socialist Republic in 1987]. In Statisticheskie ezhegodmik [Statistical Yearbook]. Tashkent: Izd-vo "Uzbekistan."

Voiyeikov, A. I. 1908. Oroshenie zakaspiyskoye oblasti s tochki zreniya geografii i klimatologii [The irrigation of the Transcaspian region from the viewpoint of geography and climatology]. Izvestiya imperatorskogo russkogo geograficheskogo obshchestva 44, no. 3: 131-160.

Voropayev, G. V., G. Kh. Ismaiylov, and V. M. Fedorov. 1984. Modelirovanie vodokhozyaistrennykh sistem aridnoi zony SSSR [Modelling of water-usage systems in the arid zone of the USSR]. Moscow: Nauka.

Williams, W. D., and N. V. Aladin. 1991. The Aral Sea: Recent limnological changes and their conservation significance. Aquatic Conservation 1, no. 1 (September): 324.

Zaletayev, Vladimir S. 1976. Zhizn'v pustyne [Life in the desert]. Moscow: Mysl.


Contents - Previous - Next